bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Konkursy

26.03.2024r.

Zarządzenie Nr 6 /2024 Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzegu z dnia 25.03.2024r w sprawie: wyboru ofert otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2024 r. pn.: „Opieka wytchnieniowa”, finansowanego ze środków pochodzących z Funduszu 
Solidarnościowego.


07.02.2023r.

Zarządzenie Nr 7/2023 Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzegu z dnia 06.02.2023 r. w sprawie: wyboru ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów, o których mowa w art. 25 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 1507 z późn.zm.), w zakresie działań o pomocy społecznej, na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych na terenie Gminy Brzeg w latach 2023-2024.


07.02.2023r.

Zarządzenie Nr 8 /2023 Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzegu z dnia 06.02.2023r w sprawie: wyboru ofert otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2023 r. pn.: „Opieka wytchnieniowa”, finansowanego ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego.


14.07.2022r.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2022 r. pn.: „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2022

OGŁOSZENIE KIEROWNIKA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BRZEGU

działając na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 2 w związku art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2022 roku Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pod nazwą „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2022, finansowanego z Funduszu Solidarnościowego

Pliki do pobrania:

Zarządzenie do ogłoszenia

Ogłoszenie konkursowe

Regulamin konkursowy wraz z kartą oceny

Wzór oferty


22.06.2022r.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2022 r. pn.: „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2022 

OGŁOSZENIE KIEROWNIKA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BRZEGU

działając na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 2 w związku art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2022 roku Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pod nazwą „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2022, finansowanego z Funduszu Solidarnościowego

Pliki do pobrania:

Zarządzenie do ogłoszenia

Ogłoszenie konkursowe

Regulamin konkursowy wraz z kartą oceny

Wzór oferty


26.05.2022r.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2022 r. pn.: „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2022

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzegu ogłasza z dniem 25.05.2022 r. otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2022 r. pn.: „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2022, finansowanego ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego oraz zaprasza do składania ofert.

Pliki do pobrania:

Zarządzenie do ogłoszenia

Ogłoszenie konkursowe

Regulamin konkursowy wraz z kartą oceny

Wzór oferty


27.04.2022r.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2022 r. pn.: „Opieka wytchnieniowa- edycja 2022”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzegu ogłasza z dniem 27.04.2022 r. otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2022 r. pn.: „Opieka wytchnieniowa- edycja 2022”, finansowanego ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego oraz zaprasza do składania ofert.

Pliki do pobrania:

Zarządzenie do ogłoszenia

Ogłoszenie konkursowe

Regulamin konkursowy wraz z kartą oceny

Wzór oferty

Termin składania ofert : 18.05.2022r.

Zarządzenie dot. rozstrzygnięcia konkursu


28.02.2022r.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Brzegu na stanowisko: KIEROWNIK PUNKTU POMOCY KRYZYSOWEJ

Informacja w pdf


11.01.2022r.

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BRZEGU

poszukuje dwóch osób celem świadczenia usługi w formie;
• prowadzenia grupy wsparcia dla osób doświadczających przemocy domowej oraz
• grupy korekcyjno-edukacyjnej dla osób stosujących przemoc w rodzinie.
W/w powinny posiadać odpowiednie kwalifikacje oraz doświadczenie z pracy z osobami uwikłanymi w problem przemocy domowej np.;
- ukończone Studium przeciwdziałania przemocy w rodzinie I i II stopnia
- studium pomocy ofiarom przemocy
- studium pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie
- ukończony kurs uprawiający do pracy ze sprawcami przemocy w rodzinie z wykorzystaniem metody DULUTH

Zatrudnienie na umowę zlecenie na okres od II-XII 2022 rok
w wymiarze 6-8 godzin w miesiącu
w Punkcie Pomocy Kryzysowej w Brzegu ul. Piastowska 29a

CV oraz dokumenty potwierdzające należy składać w Punkcie Pomocy Kryzysowej ul. Piastowska 29a do 20.01.2022r.

Wszelkie pytania można kierować;
ppk@mops-brzeg.pl
077 416-05-06
077 400-80-14


31.12.2019r.
ZARZĄDZENIE NR 20/2019 KIEROWNIKA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BRZEGU Z DNIA 31.12.2019R. W SPRAWIE: WYBORU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE OGŁOSZENIA OTWARTEGO KONKURSU OFERT DLA PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ARY. 25 UST. 5 USTAWY Z DNIA 12 MARCA 2004R. O POMOCY SPOŁECZNEJ (TJ. DZ.U. Z 2019R., POZ. 1507 Z PÓŹN.ZM.), W ZAKRESIE DZIAŁAŃ O POMOCY SPOŁECZNEJ, NA REALIZACJĘ USŁUG OPIEKUŃCZYCH I SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH NA TERENIE GMINY BRZEG W LATACH 2020-2022

informacja w pdf

30.11.2018r.
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W BRZEGU NA STANOWISKO: PODINSPEKTOR W DZIALE ŚWIADCZEŃ Z POMOCY SPOŁECZNEJ

informacja w pdf

19.04.2017r.
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W BRZEGU NA STANOWISKO: WYCHOWAWCA PODWÓRKOWY

informacja w pdf

13.09.2016r.
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W BRZEGU NA STANOWISKO: WYCHOWAWCA PODWÓRKOWY

informacja w pdf

12.08.2016r.
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W BRZEGU NA STANOWISKO: WYCHOWAWCA PODWÓRKOWY

informacja w pdf

03.08.2016r.
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W BRZEGU NA STANOWISKO: ASYSTENT RODZINY

informacja w pdf

14.01.2016r.
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W BRZEGU NA STANOWISKO: KIEROWNIK PUNKTU POMOCY KRYZYSOWEJ

informacja w pdf

24.06.2014r.
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W BRZEGU NA STANOWISKO: ASYSTENT RODZINY

informacja w doc

06.05.2013r.
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W BRZEGU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE KSIĘGOWY W ZESPOLE REALIZACJI PROJEKTÓW

Informacja w pdf

31.01.2014
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W BRZEGU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Kierownik Punktu Pomocy Kryzysowej

Informacja w pdf

26.02.2014
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W BRZEGU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Kierownik Punktu Pomocy Kryzysowej

Informacja w pdf

Nie ma pozycji spełniających te kryteria


Opublikował: Łukasz Gąsiorowski
Publikacja dnia: 26.03.2024
Podpisał: Sebastian Matuszewski
Dokument z dnia: 08.01.2013
Dokument oglądany razy: 27 410