bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Przetargi

06.12.2023r.

Zapytanie cenowe- „ Świadczenie usług pogrzebowych na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzegu, w 2024r.”

W załączeniu:

1. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

2. Umowa na usługi pogrzebowe na 2024 wzór

3. Załącznik do umowy

Propozycję cenową wraz z pozostałymi wymaganymi dokumentami należy złożyć w terminie do dnia 20.12.2023 r., do godz. 8:00 w zaklejonej kopercie w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzegu przy ul. Bolesława Chrobrego 32A pokój nr 2.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej propozycji cenowej


28.11.2023r.

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi
”Przygotowywanie i wydanie w lokalu dwudaniowych obiadów dla klientów
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzegu” w okresie od 01 stycznia 2024r. do 31 grudnia 2025r.

Załączniki:

Ogłoszenie

SWZ Przygotowanie i wydawanie obiadów

załącznik nr 1- wzór oferty (doc)

załącznik nr 2- oświadczenie przesłanki wykluczenia z postępowania (doc)

załącznik nr 3- wykaz personelu (doc)

załącznik nr 4- dysponowanie lokalem (doc)

załącznik nr 5- MOPS wzór umowy obiady (doc)

załącznik nr 6- wzór umowy powierzenia danych osobowych (doc)

link do zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/2023%2FBZP%2000519263%2F01

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


24.11.2022r.

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzegu ogłasza otwarty konkurs na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej na lata 2023-2024 pn.:

„Realizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych na terenie Gminy Brzeg w latach 2023-2024” :

Zadanie 1

„Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz osób z terenu miasta Brzegu, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są tej pomocy pozbawione”

Zadanie 2

„Świadczenie specjalistycznych usług na rzecz osób z terenu miasta Brzegu, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są tej pomocy pozbawione oraz specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi zamieszkałymi na terenie miasta Brzegu”.

Zadanie 3

„Świadczenie usług polegających na dostarczaniu dla podopiecznych (gospodarstwa domowego) obiadów z placówek gastronomicznych”.

Przewidywana wysokość dotacji w roku 2023 wynosi 1 200 000,00 zł

Termin składania ofert: 15.12.2022r. godz. 9.15

Kierownik Miejskiego Ośrodka

Pomocy Społecznej w Brzegu

Ogłoszenie o konkursie

Załącznik 1 Ogłoszenie kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzegu

Załącznik 2 Regulamin Pracy Komisji Konkursowej

Rozporządzenie w sprawie wzorów ofert

Wzór oferty realizacji zadania publicznego

Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego


23.11.2022r.

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzegu 
ZAPRASZA
do złożenia propozycji cenowej na realizację zadania pn.:

„Zakup z dostawą sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzegu”

Zaproszenie
Formularz cenowy
Umowa


14.12.2021r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty ”Przygotowywanie i wydanie w lokalu dwudaniowych obiadów dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzegu” w okresie od 01 stycznia 2022r. do 31 grudnia 2023r.30.11.2021r.

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi 
”Przygotowywanie i wydanie w lokalu dwudaniowych obiadów dla klientów
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzegu” w okresie od 01 stycznia 2022r. do 31 grudnia 2023r.

Ogłoszenie

SWZ Przygotowanie i wydawanie obiadów
załącznik nr 1- wzór oferty
załącznik nr 2- oświadczenie przesłanki wykluczenia z postępowania
załącznik nr 3- wykaz personelu
załącznik nr 4- dysponowanie lokalem
załącznik nr 5- MOPS wzór umowy obiady
załącznik nr 6- wzór umowy powierzenia danych osobowych

link do zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/id/08d9b4d7-f4f3-cb61-fbbe-af0001be3bf2


09.06.2020r. 

Ogłoszenie wyników zamówienia na usługi społeczne – dwudaniowe obiady

27.12.2018 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzegu informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego propozycji cenowej na zadanie pn.: „Świadczenie usług pogrzebowych na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzegu, w 2019 r.", został wybrany następujący Wykonawca: Pan Andrzej Brzeziński Usługi Pogrzebowe „KOMUS” ,
ul. Starobrzeska 81, 49 – 300 Brzeg. Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, a jego oferta nie podlega odrzuceniu, zaoferował najniższą cenę z proponowanych ofert.

20.02.2017r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzegu informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego propozycji cenowej na zadanie pn.:
„Świadczenie usług pogrzebowych na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzegu, w 2017 roku", został wybrany następujący Wykonawca: Zakład Pogrzebowy Mysłek Marcin z siedzibą w Brzegu przy ul. Ciepłowniczej 1, 49-305 Brzeg.
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, a jego oferta nie podlega odrzuceniu, zaoferował najniższą cenę z proponowanych ofert.

31.12.2015r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzegu informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego zadania pn.: "
„Świadczenie usług pogrzebowych na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzegu, w 2016 roku", został wybrany następujący Wykonawca: Zakład "GRANTEX" Czesław Buczkiewicz Centrum Usług Pogrzebowych ul. Starobrzeska 16, 49-305 Brzeg.
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, a jego oferta nie podlega odrzuceniu, zaoferował najniższą cenę z proponowanych ofert.

31.12.2014r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzegu informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego zadania pn.: "
„Świadczenie usług pogrzebowych na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzegu, w 2015 roku", został wybrany następujący Wykonawca: Zakład Pogrzebowy Marcin Mysłek z siedzibą w Brzegu przy ul. Ciepłowniczej 1.
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, a jego oferta nie podlega odrzuceniu, zaoferował najniższą cenę z proponowanych ofert.

4.11.2013r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzegu informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego zadania pn.: "
„Zajęcia socjoterapeutyczne, w czasie trzydniowego wyjazdu do Zakopanego dla 15 pensjonariuszy Dziennego Domu Pomocy w Brzegu - uczestników projektu systemowego pn. „Twój krok do lepszego jutra”realizowanego w ramach projektu "Twój krok do lepszego jutra" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego, została wybrana następująca oferta: Brzeskie Stowarzyszenie Chorych na SM reprezentowane przez prezesa Pana Roberta Hejmana oraz skarbnika Panią Leokadię Skoczek
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu a jego oferta nie podlega odrzuceniu.

18.10.2013r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzegu informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego zadania pn.: " Zakup artykułów do terapii zajęciowej w Dziennym Domu Pomocy w Brzeg" realizowanego w ramach projektu "Twój krok do lepszego jutra" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego, nie zostało rozstrzygnięte z powodu braku oferty cenowej.

25.09.2013r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzegu informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego zadania pn.: "Zajęcia usprawniające psychoruchowo - terapeuta", realizowanego w ramach projektu "Twój krok do lepszego jutra" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego, została wybrana następująca oferta: Jarosław Kulbat - KULBAT KONSULTING, ul. Robotnicza 16/5, 49-300 Brzeg.
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu a jego oferta nie podlega odrzuceniu i jest najkorzystniejsza pod względem przyjętych kryteriów oceny oferty.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzegu informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego zadania pn.: "Zakup sprzętu do ćwiczeń usprawniających psychoruchowo" realizowanego w ramach projektu "Twój krok do lepszego jutra" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego, została wybrana następująca oferta:Team Sport s.c., ul. Reja 4, 49-300 Brzeg.
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu a jego oferta nie podlega odrzuceniu i jest najkorzystniejsza pod względem przyjętych kryteriów oceny oferty.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzegu informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego zadania pn.: "Zakup sprzętu do ćwiczeń usprawniających psychoruchowo" realizowanego w ramach projektu "Twój krok do lepszego jutra" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego, nie zostało rozstrzygnięte z powodu braku oferty cenowej.

24.09.2013r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzegu informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego zadania pn.: "Zajęcia usprawniające psychoruchowo", realizowanego w ramach projektu "Twój krok do lepszego jutra" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego, została wybrana następująca oferta: Pan Dariusz Banik.
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu a jego oferta nie podlega odrzuceniu i jest najkorzystniejsza pod względem przyjętych kryteriów oceny oferty.

13.08.2013r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzegu informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego zadania pn.: "Usługa cateringowa", realizowanego w ramach projektu "Twój krok do lepszego jutra" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego, została wybrana następująca oferta: Brzeskie Stowarzyszenie Chorych na SM reprezentowane przez prezesa Pana Roberta Hejmana.
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu a jego oferta nie podlega odrzuceniu i jest najkorzystniejsza pod względem przyjętych kryteriów oceny oferty.

24.07.2013r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzegu informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego zadania pn.: "Poradnictwo zawodowe", realizowanego w ramach projektu "Twój krok do lepszego jutra" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego, została wybrana następująca oferta: Pani Aleksandra Dróżdż.
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu a jego oferta nie podlega odrzuceniu i jest najkorzystniejsza pod względem przyjętych kryteriów oceny oferty.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzegu informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego zadania pn.: "Poradnictwo i wsparcie indywidualne oraz grupowe - prawnik", realizowanego w ramach projektu "Twój krok do lepszego jutra" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego, została wybrana następująca oferta: Pan Przemysław Sandurski.
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu a jego oferta nie podlega odrzuceniu i jest najkorzystniejsza pod względem przyjętych kryteriów oceny oferty.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzegu informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego zadania pn.: "Poradnictwo i wsparcie indywidualne oraz grupowe - psycholog", realizowanego w ramach projektu "Twój krok do lepszego jutra" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego, została wybrana następująca oferta: Pan Sebastian Pluta.
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu a jego oferta nie podlega odrzuceniu i jest najkorzystniejsza pod względem przyjętych kryteriów oceny oferty.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzegu informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego zadania pn.: "Szkolenie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej", realizowanego w ramach projektu "Twój krok do lepszego jutra" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego, została wybrana następująca oferta: Pan Andrzej Wojnarowski.
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu a jego oferta nie podlega odrzuceniu i jest najkorzystniejsza pod względem przyjętych kryteriów oceny oferty.

Nie ma pozycji spełniających te kryteria


Opublikował: Łukasz Gąsiorowski
Publikacja dnia: 21.12.2023
Podpisał: Sebastian Matuszewski
Dokument z dnia: 08.01.2013
Dokument oglądany razy: 26 449