bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Kadra MOPS Brzeg

Kierownik MOPS Brzeg
Sebastian  Matuszewski

 

Zastępca Kierownika
Małgorzata Jakuszewska

 

Dział Finansowo-Budżetowy
Główny Księgowy Dorota Solińska
Z-ca Głównego Księgowego Ewa Bider
Pomoc Administracyjna Anna Fida

 

Dział Administracyjno-Organizacyjny
Kierownik Mirosława Wawrzyniak
Starszy Inspektor Kamila Tokarz
Sekretarka Iwona Krzystyniak

 

Dział Świadczeń z Pomocy Społecznej
Kierownik Małgorzata Jakuszewska
Starszy Inspektor Kamila Pyżalska
Pomoc Administracyjna Iwona Rapiejko

Pomoc
Administracyjna

Maria Koksanowicz

 

Dział Pomocy Środowiskowej

Starszy specjalista pracy socjalnej- Koordynator Maria Bielec-Nowacka
Starszy specjalista pracy socjalnej Ilona Foremska
Starszy specjalista pracy socjalnej Nina Hamera
Starszy specjalista pracy socjalnej Elżbieta Hucał
Pracownik socjalny Marzena Muzalska
Pracownik socjalny Paulina Komorowska
Starszy specjalista pracy socjalnej Anna Adamczak
Specjalista pracy socjalnej Wanda Rudnicka
Pracownik socjalny Aleksandra Gołębiowska
Pracownik socjalny Leszek Listowski
Specjalista pracy socjalnej Sylwia Kamoń
Starszy specjalista pracy socjalnej Maria Gryfik
Specjalista pracy socjalnej Urszula Kolasińska
Specjalista pracy socjalnej Danuta Figlarska
Specjalista pracy socjalnej Karolina Czajkowska
Specjalista pracy spcjalnej Dariusz Siwak
Pracownik socjalny Sylwia Piechowiak
Pracownik socjalny Krzysztof Zapotoczny
 
Asystent Rodziny
Marta Habrych
Alicja Polak
 
Konsultant ds. informatycznych
Łukasz Gąsiorowski
 
Pomoc Administracyjna 
Małgorzata Oliwa
 
Kadra Dziennego Domu Pomocy
 
Kierownik DDP
Lilla Zwierzchowska

Zespół terapeutyczny

Terapeuta Iwona Kulik
Instruktor terapii zajęciowej Ewa Sudół
Pielęgniarka Elżbieta Pychalska
 
Personel
Kazimiera Witkowska
Dawid Jurkowski
Kadra Punktu Pomocy Kryzysowej
Kierownik PPK
Bożena Łucyszyn


Opublikował: Łukasz Gąsiorowski
Publikacja dnia: 06.02.2019
Podpisał: Sebastian Matuszewski
Dokument z dnia: 31.01.2013
Dokument oglądany razy: 8 116