bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Koordynator ds. dostępności

Koordynator do spraw dostępności w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Brzegu – Pani Marta Habrych


Dane kontaktowe:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzegu
Dzienny Dom Pomocy, 49-300 Brzeg, ul. Piastowska 29 (I piętro, pokój nr 5)
tel: 77 404 58 21
e-mail: m.habrych@mops-brzeg.pl


Do zadań Koordynatora do spraw dostępności należy realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1062), w szczególności:

  1. wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzegu;
  2. przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzegu, zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 6 ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;
  3. monitorowanie działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzegu w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;
  4. sporządzanie raportu o stanie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami i publikacja w/w raportu w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzegu;

  5. przedstawianie Kierownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzegu bieżących informacji o podejmowanych działaniach z zakresu realizacji zadań wynikających z w/w ustawy


Opublikował: Łukasz Gąsiorowski
Publikacja dnia: 13.10.2020
Podpisał: Łukasz Gąsiorowski
Dokument z dnia: 13.10.2020
Dokument oglądany razy: 2 011