bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Kadra MOPS Brzeg

Kierownik MOPS Brzeg
Sebastian  Matuszewski

 

Zastępca Kierownika
Małgorzata Jakuszewska

 

Dział Finansowo-Budżetowy
Główny Księgowy Dorota Solińska
Z-ca Głównego Księgowego Ewa Bider
Pomoc Administracyjna Jolanta Komborska
Pomoc Administracyjna Lucyna Kaniowska

 

Dział Administracyjno-Organizacyjny
Kierownik Kamila Tokarz
Starszy Inspektor Iwona Rapiejko
Sekretarka Iwona Krzystyniak

 

Dział Świadczeń z Pomocy Społecznej
Kierownik Małgorzata Jakuszewska
Starszy Inspektor Kamila Pyżalska

Pomoc
Administracyjna

Maria Koksanowicz

Pomoc
Administracyjna

Aleksandra Mazur

Pomoc
Administracyjna

Barbara Marońska

 

Dział Pomocy Środowiskowej

Pracownik socjalny Elżbieta Gromek
Pracownik socjalny Ewa Jendrzejczyk
Starszy specjalista pracy socjalnej Nina Hamera
Starszy specjalista pracy socjalnej- koordynator Elżbieta Hucał
Specjalista pracy socjalnej Marzena Muzalska
Starszy pracownik socjalny Ewelina Konieczna
Starszy specjalista pracy socjalnej Anna Adamczak
Pracownik socjalny Paulina Komorowska
Starszy pracownik socjalny Ewa Chilewska
Pracownik socjalny Anna Kozieł
Specjalista pracy socjalnej Sylwia Kamoń
Pracownik socjalny Zuzanna Wojtaczka
Starszy specjalista pracy socjalnej Ilona Foremska
Pracownik socjalny Karina Zabłocka
Starszy specjalista pracy socjalnej Dariusz Siwak
Starszy pracownik socjalny Sylwia Piechowiak
Starszy pracownik socjalny Krzysztof Zapotoczny
 
Asystent Rodziny
Patrycja Nowak
Alicja Polak
 
Konsultant ds. informatycznych
Łukasz Gąsiorowski
 
Pomoc Administracyjna 
Małgorzata Oliwa
 
Kadra Brzeskiego Centrum Seniora
 
Dzienny Dom Pomocy / Konsultant ds. polityki senioralnej
Marta Habrych

Zespół terapeutyczny

Terapeuta zajęciowy Ewa Sudół
Terapeuta Aleksandra Kampa
Pielęgniarka Elżbieta Pychalska
 
Personel
Lucyna Starzak
Katarzyna Puszkiewicz
Dawid Jurkowski
Anna Śliwińska
Kadra Punktu Pomocy Kryzysowej
Kierownik PPK
Karolina Czajkowska

 Psycholog

Michał Kwiatkowski


Opublikował: Łukasz Gąsiorowski
Publikacja dnia: 03.07.2024
Podpisał: Sebastian Matuszewski
Dokument z dnia: 31.01.2013
Dokument oglądany razy: 8 204