bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 25.05.2020 11:24, zobacz aktualną wersję tej informacji.
Zmiany wprowadzono z powodu: dodanie wersji edytowalnej załączników

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne – dwudaniowe obiady

Podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

Postępowanie o udzielenie zamówienia na usługi społeczne prowadzone jest według zasad określonych w art. 138o ustawy dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.).
Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro.
Przedmiotem zamówienia jest usługa przygotowywania i wydawania dwudaniowych obiadów klientom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzegu w okresie od 01.07.2020r. do 31.12.2021r.

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne- dwudaniowe obiady
Warunki udziału
Załącznik Nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik Nr 2 – Wzór umowy
Załącznik Nr 3 – Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik Nr 4 – Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia
Załącznik Nr 5 – Wzór Formularza ofertowego

Opublikował: Łukasz Gąsiorowski
Publikacja dnia: 25.05.2020 11:24
Dokument oglądany razy: 487
Podlega Ustawie